การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ให้กับนักสร้างสุขสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


📣 เตรียมพบกับ การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ

หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 

 โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

💝🎉สำหรับนักสร้างสุขสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🗓 วันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 08.30 - 16.00 น.

📍 ณ ห้อง Activity Area Video Wall 2 ชั้น 1 อาคาร B สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📩ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy University ได้ที่ : https://www.happythaiuniversity.com/allnews

แล้วเจอกันครับ 💝