วันกาชาดสากล (Wolrd Red Cross Day)🏥วัดกาชาดสากล (World Red Cross Day) จะตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความรำลึกถึง อังรี ดูนังต์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งกาชาดสากล ซึ่งแต่เดิมนั้นริเริ่มเพื่อ บรรเทาทุกข์ในช่วงยุคสงครามที่มีแต่ความสูญเสียเลือดเนื้อกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงภัยพิบัติต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

🏥ในปัจจุบัน สภากาชาดนั้น มีภาพจำเป็นเหมือนองค์กรรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และเนื่องในโอกาสวันดังกล่าว ก็จะกระตุ้นเชิญชวนผู้คนมาร่วมบริจาคโลหิต เพราะตอนนี้สภากาชาดนั้นขาดแคลนเลือดอยู่พอสมควร หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นและเราต้องการจะใช้โลหิตเพื่อการรักษาโดยด่วน แต่กลับไม่มีนั้น มันคงจะแย่มากๆเลยใช่ไหม?

🤝เพราะฉะนั้นหากคุณมีร่างกายที่แข็งแรงและโลหิตมีคุณภาพ ถ้ามีโอกาสก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้ที่สภากาชาดทั่วปะเทศไทยเลยนะครับ