การพัฒนาศักยภาพ และ ทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยทักษิณ” หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)

📣✨วันนี้พวกเราทีมงาน Happy University  เดินทางมาจัด การพัฒนาศักยภาพ และ ทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยทักษิณ”

หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประกายกาญจน์ชั้น 2 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่สงขลา จังหวัดสงขลา

🎉😊 นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ และ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ 

โดยมี ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ กิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ และ กล่าวเปิด ซึ่งท่านรองอธิการบดีได้กล่าวใจความสำคัญว่า "ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยทักษิณ มีส่วนร่วมในการผลักดันการสร้างสุขเป็นเชิงนโยบายของกระทรวง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน การเสริมสร้างความสุขในการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ตัวแทนจากหน่วยงานที่มาเข้าอบรมเพื่อจะเติมเต็มทักษะ และพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ และ การถ่ายทอดการสร้างสุขในองค์กรต่อไป"

👏👏โดยทางเรามีจุดประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขให้กับตัวแทนนักสร้างสุขทุกท่าน เพื่อจะให้มีแผนการสร้างสุขที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณนั้นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบและเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายมาหลายปีแล้ว 

💝มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย อย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะมาร่วมกันพัฒนาการสร้างสุขในรั้วมหาวิทยาลัยของท่านนะครับ 

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/happyuniversity/