ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion"

HappyU สร้างภาคีเครือข่ายนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย! 🎉🙏

โครงการ Happy University ร่วมมือกับสสส.  เพื่อยกระดับความสามารถ ทักษะ และศักยภาพของนักสร้างสุข ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ภคม.) ผ่านหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)" ที่ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ด้าน 🙏


✨ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะ  

✨การบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กร 

✨การจัดทำ Happiness Action Plan

✨Coaching 

✨การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับ EdPEx


🗓 วันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2567

⏰ เวลา 08.30 - 16.00 น. 

📍 ณ ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

📩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ FB Fanpage: Happy University Thailand

Link : https://www.facebook.com/happyuniversity?mibextid=ZbWKwL