ประชาสัมพันธ์ การอบรมนิสิต-นักศึกษา หลักสูตร "ดีไซน์ความสุข สไตล์มหาวิทยาลัยวัยทีน (Happy U. for Teens into Design)"

✨เนื่องจากความสุขเป็นสิ่งสำคัญ


เหล่าผู้นำนิสิต-นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งหลาย มาร่วมกันผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนกันเถอะ!!♥


👦👧ปัญหาในหมู่นิสิต-นักศึกษามีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เรื่องสุขภาวะ พฤติกรรมดิจิทัล การสูบบุหรี่ฟ้า พฤติกรรมติดหน้าจอ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้นโครงการ Happy U จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น การเข้าร่วมในครั้งนี้เน้นการสร้างพื้นที่ให้เหล่าผู้นำนิสิต-นักศึกษาได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปสร้างกิจกรรมหรือแผนงานแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง


🗓 วันที่ 26-27 มกราคม 2567 

📍 ณ ห้องประชุมพระพรหม - พระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


📩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ FB Fanpage: Happy University Thailand

Link : https://www.facebook.com/happyuniversity?mibextid=ZbWKwL