คนรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม GenZ มองหาอะไรในการทำงานอย่างมีความสุข ? "NEW GEN HAPPY WORKPLACE"

คนรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม GenZ มองหาอะไรในการทำงานอย่างมีความสุข ?

"NEW GEN HAPPY WORKPLACE"

จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และมีความหมายอย่างไร เชิญอ่านกันได้เลย 🙏😊

อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.happythaiuniversity.com/allnews
ข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy University
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #ความสุข #มหาวิทยาลัย #HappyUniversity #สสส #บุคลากร #นักศึกษา