การอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบ "NewGen Content Creator Workshop"📣ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบ ‘NewGen Content Creator Workshop’

 🗓วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 09.00 – 15.00 น.


📌กล่าวต้อนรับ โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


🔍พบกับวิทยากรมากประสบการณ์

📌คุณอนุชิต คำน้อย เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ “คิ้วต่ำ” ที่มีผู้ติดตามเพจมากกว่า 2.9 ล้านคน ที่จะมาบอกเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อคอนเทนต์อย่างไรให้น่าสนใจ

📌นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข  ให้ความรู้เรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และประเด็นสุขภาวะที่เกี่ยวข้อง

📌คุณนิราวุฒิ สกุลแก้ว โปรดิวเซอร์และผู้กำกับอิสระ จะมาถ่ายทอด 5 กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อผ่านวิธีคิดนอกกรอบ


📱สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม


☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร  098 885 9581

อีเมล Nucharapon.lia@mahidol.edu