การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มสำรวจรอบ 2 แล้วนะครับ 🔎🎉
*สำหรับ มหาลัยไหนที่ยังไม่ได้เริ่มสำรวจ รอช้าไม่ได้แล้วนะครับ 🤭

การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY
ขอเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

โดย บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงค์

🧑🏻‍💼👩🏻‍💼บุคลากร
รหัสผ่าน happybu


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: