ก๊อก ๆ ๆ เหลือเวลาไม่ถึง 3 เดือนแล้วน๊า กับการทำแบบสำรวจ