การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY 

ขอเชิญ บุคลากร และ นิสิต/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online

โดย บุคลากร และ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์ 

หรือลิงก์
🧑🏻‍💼👩🏻‍💼บุคลากร
เข้าที่ https://app.happinometer.com/index.php/158945?lang=th 
รหัสผ่าน happyvru


 🧑🏻‍💼👩🏻‍💼นิสิต/นักศึกษา
เข้าที่ https://app.happinometer.com/index.php/857221?lang=th 
รหัสผ่าน happystuvru


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/