การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY ขอเชิญ บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY 


ขอเชิญ บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข

ผ่านระบบ Online 

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565


โดย บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์ 


หรือลิงค์  🧑🏻‍💼👩🏻‍💼บุคลากร

เข้าที่ https://app.happinometer.com/index.php/316543?lang=th 

รหัสผ่าน happystou ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.happythaiuniversity.com/

https://facebook.com/happyuniversity/