การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY


การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY


ขอเชิญ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข

ผ่านระบบ Online 


โดย นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์ 

หรือลิงก์

🧑🏻‍💼👩🏻‍💼นักศึกษา

เข้าที่ https://app.happinometer.com/index.php/992297?lang=th 

รหัสผ่าน happystukmitl 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.happythaiuniversity.com/

https://facebook.com/happyuniversity/