การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา