การพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: HappyU Digital Upskill


🎉💝วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

พบกับการอบรม พัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: HappyU Digital Upskill

สำหรับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย ที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดทั้งความรู้และเทคนิคดี ๆ ในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข แล้วพบกันนะคะ 😊


📩ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy Universityได้ที่: https://www.happythaiuniversity.com/allnews
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #ความสุข #มหาวิทยาลัย #HappyUniversity #สสส #บุคลากร #นักศึกษา