เหลือเวลาเพียง 1 เดือนสุดท้าย...


📣📍ก๊อก ๆ ๆ เหลือเวลาไม่ถึง 1 เดือนแล้วน๊า กับการทำแบบสำรวจ “ความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข” สำหรับมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

🎉💝 มหาวิทยาลัยไหนยังมีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจน้อย เร่งมือได้แล้วน๊า 


📩ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy Universityได้ที่:

Happy University Thailand | Facebook


#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #ความสุข #มหาวิทยาลัย #HappyUniversity
#สสส #บุคลากร #นักศึกษา