ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2565


โดย นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์
🧑🏻💼👩🏻💼นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/144988?lang=th
รหัสผ่าน happystubu


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/