สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการประชุม The 7th International Advisory Committee (IAC) และประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AUN International Health Promotion Conference