วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)


🚫 วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี คือ วันงดสูบบุหรี่โลก คอนเซปต์ของวันก็ตรงตามชื่อ คือรณรงค์ให้ลด ละ เลิก บุหรี่ และกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษของบุหรี่ว่ามีอันตรายแค่ไหน


📍 ปี 2564 ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจ พบผู้สูบบุหรี่เป็นกิจวัตร เป็นจำนวน 8.7 ล้านคน


👉นอกจากนี้บุหรี่ 1 ซองราคาจะตกประมาณ 40 – 100 บาท หรืออาจจะมากกว่านั้น ยิ่งถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีค่าน้ำยาอีกซึ่งราคาประมาณนี้ สามารถซื้ออาหารมีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ 5 หมู่ อย่างที่ Happy Body ชอบได้ 1-2 จาน เลยทีเดียว สามารถเก็บออมเงินได้อีกด้วย แม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ก็คงถูกใจ Happy Money ด้วยไม่แพ้กัน และก็คงได้ใจจาก Happy Body อีกด้วย เพราะร่างกายจะได้ไม่ต้องทำงานหนักและเสี่ยงต่อโรคร้าย


🚫การสูบบุหรี่นั้นมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยทั้งกับตัวผู้สูบเองและคนรอบข้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ทุกๆท่านเลิกบุหรี่ครับ เพื่อความสุขในระยะยาวในแต่ละด้าน