งาน Happy and SDGs Festival: Move SDGs Together

🥰🎉วันที่ 21 กันยายน 2566 ทีมงานโครงการ Happy University ได้รับเกียรติให้มาเข้าร่วมจัดบูธโครงการ HAPPY UNIVERSITY ใน งาน Happy and SDGs Festival: Move SDGs Together

เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ ลานดาว หลังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันนี้ จัดเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานด้าน SDGs ตามศาสตร์สาขาวิชาร่วมกันในทุกภาคส่วน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยกาศความสุข สนุกสนาน โดยภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการด้วย 

โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการ , กิจกรรม Workshop “SDGs & Happy KU Project” 

นอกจากนี้ยังมี

- การแสดงดนตรี 

- ร้านค้านิสิต 

- และ บูธกิจกรรมอีกมากมาย 

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุก รวมไปถึงบูธของเราที่มีผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมวัดความสุขกันเป็นจำนวนมาก และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้เกียรติเชิญทางโครงการ ฯ มาจัดบูธสร้างความสุขในครั้งนี้ครับ