การพัฒนาศักยภาพ และ ทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

📣✨วันนี้พวกเราทีมงาน Happy University เดินทางมาจัด การพัฒนาศักยภาพ และ ทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

🎉😊 นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ และ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ 

โดยมี นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และ บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิด

👏👏โดยทางเรามีจุดประสงค์มาเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้กับตัวแทนผู้นำสุขภาวะทุกท่าน เพื่อที่จะพัฒนาความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยของตนเองดียิ่งขึ้นไป 

💝มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย อย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะมาร่วมกันพัฒนาการสร้างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยของท่าน 

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/happyuniversity