ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข

การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2564 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY 

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา  และ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข 

โดยมีกำหนดการสำรวจ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 


โดย นิสิต/นักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถเข้าตอบแบบฯ ได้ที่ https://app.happinometer.com และผ่าน QRCode ในโปสเตอร์ได้เลย 


รหัสผ่าน นิสิต / นักศึกษา
HAPPYSTUNPU 

รหัสผ่าน ของบุคลากร

HAPPYNPU 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/632819523444103/posts/4704635356262479/
                                                                                                 
http://npu.ac.th/?page=event_news&news_id=1637300234

https://www.facebook.com/NPUThailand/photos/pcb.4707869285945447/4707868459278863

https://www.facebook.com/NPUThailand/photos/pcb.4707869285945447/4707868445945531