ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข

การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2564 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา  และ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข  
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2564

โดย นิสิต/นักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเข้าตอบแบบฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์ได้เลย

รหัสผ่าน นิสิต / นักศึกษา
happystunu

รหัสผ่าน ของบุคลากร
happynu

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

: https://www.happythaiuniversity.com/

https://facebook.com/happyuniversity/

https://www.egdd.nu.ac.th