ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)


ภาพส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น

หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)


สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5110026152390062&type=3