มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยแบบสอบถามนี้ เป็นความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

กำหนดการสำรวจ ระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2564

เข้าร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ https://rebrand.ly/happykku
รหัสผ่าน happykku

poster-kku