การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)


📣 โครงการ Happy University ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย


📌พบกับ Health Literacy, คุณภาพการนอนสู่คุณภาพชีวิต, เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ, การเป็นนักสร้างสุขมืออาชีพ, ZERO TOLERANCE AREAS (AUN-HPN) พร้อมทั้ง เสวนา SHARE & SHOW กับวิทยากรมากประสบการณ์หลากหลายท่าน


🗓วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565

🏢สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 

💻ระบบ Zoom meeting 

ID : 881 9700 0919 

Passcode :  344275


📲ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี! ได้ที่ : https://forms.gle/KUPRthHyBE2brqCB6


📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ วรรณี หุตะแพทย์

โทรศัพท์ : 02 441 0201-4 / 092 268 1008

Email :  wannee.hut@mahidol.ac.th